Αναρτώμενοι συλλέκτες σε φορτωτή τρακτέρ TOPAVI PV & PVΜ με δονητή κορμού

Οι συλλέκτες ελιάς TOPAVI σειράς PV & PMV αναρτώνται στο μπροστινό τμήμα των τρακτέρ και συνδέονται μαζί τους μέσω φορτωτή. Απαιτούν στάνταρ τρακτέρ με διπλό διαφορικό. Είναι σχεδιασμένοι για επαγγελματική χρήση (τέλεια ορατότητα, άμεσο ξεφόρτωμα σε μεγάλο ύψος, δυνατότητα συγκομιδής οποιουδήποτε μεγέθους δέντρου). Με τους συλλέκτες ελιάς TOPAVI PV και PVM μπορείτε να συγκομίσετε οποιονδήποτε καρπό δέντρου εκτός από αμύγδαλα.

Εφοδιάζονται με δίχτυα χαμηλού ύψους (1,55cm) και διαμέτρου 7 μέτρων. Έχουν την δυνατότητα να εξοπλιστούν με προσθήκες 80, 160 και 240 εκ. ώστε η διάμετρός τους να ξεπεράσει τα 9 μέτρα.
 

Οι συλλέκτες PV & PVM αποτελούνται από :

Α. Το υδραυλικό κέντρο που αναρτάται στα τρία σημεία του τρακτέρ. Εκτός από την τροφοδοσία του συστήματος με λάδια, παίζει το ρόλο του αντίβαρου. Στην περίπτωση του συλλέκτη PV, η τροφοδοσία γίνεται με υδραυλικό σύστημα σταθερής ροής, ενώ στην περίπτωση του συλλέκτη PVM, γίνεται με υδραυλικό σύστημα μεταβαλόμενης ροής.
Β. Κάδο προσωρινής αποθήκευσης καρπού, με καταπακτή εξαγωγής του και με ιστία όπου εδράζουν τα δίχτυα. Ο κάδος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ελιές βάρους 500 κιλών.
Γ. Δονητής. Εφοδιάζονται με 4 δονητικές κεφαλές στην περίπτωση του συλλέκτη PV και με 3 δονητικές κεφαλές στην περίπτωση του συλλέκτη PMV. Οι δονητές είναι άμεσα ανταλλάξιμοι μεταξύ τους και έχουν ο καθένας τους μία συγκεκριμένη δυναμική. Οι δονητές αυτοί είναι περιστρεφόμενοι διπλής κατεύθυνσης με χρονικό περιοριστή δόνησης και αυτόματο φρένο. Παρακάτω τα χαρακτηριστηκά τους. 

  • ΤΕΝΑΖΑ DR ALL. Για συγκομιδή νεόφυτων ή νεαρών αρδευόμενων δέντρων ελιάς με διάμετρο κορμού έως 25 εκ. Μέγιστο άνοιγμα δονητή 55εκ. Με αντικατάσταση των αλουμινένιων μπράτσων με μεταλικούς ρυθμιζόμενους, ο δονητής συγκομίζει ενήλικα ελαιόδεντρα με διάμετρο κορμού έως 35 εκ. Μέγιστο άνοιγμα δονητή με μεταλικούς βραχίονες 63εκ. Ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη από τον ελκυστήρα 80-90 ΗΡ ανάλογα το υδραυλικό σύστημα του συλλέκτη.
  • TIJERA DR. Για συγκομιδή νεαρών, ενήλικων και ώριμων δέντρων ελιάς με διάμετρο κορμού έως 35εκ. Με αντικατάσταση των παράλληλων τάκων του με ορθογώνιους, ο δονητής συγκομίζει ελαιόδέντρα με διάμετρο κορμού έως 40εκ. Μέγιστο άνοιγμα δονητή 54εκ. Ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη από τον ελκυστήρα 90 ΗΡ
  • BP. Για συγκομιδή νεαρών, ενήλικων και ώριμων δέντρων ελιάς με διάμετρο κορμού έως 30εκ. Μέγιστο άνοιγμα δονητή 45εκ. Ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη από τον ελκυστήρα 90 ΗΡ
  • MASTER DR. Για συγκομιδή μόνο ενήλικων δέντρων ελιάς με διάμετρο κορμού από 25 έως 45εκ. Με αντικατάσταση των παράλληλων τάκων του με ορθογώνιους, ο δονητής συγκομίζει και μικρότερα ελαιόδεντρα με διάμετρο από 15-35εκ. Μέγιστο άνοιγμα δονητή 62εκ. Ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη από τον ελκυστήρα 110 ΗΡ
© kalimanis.com    Powered by Softways